Stichting We Love to Live Here  heeft als doel:

1) Het bevorderen van sociale en technische innovaties in de zorg door middel van het tot stand brengen van- en het in stand houden en/of exploiteren van één of meer woon- en werkgemeenschappen (waarin door inbreng van diversiteit in leeftijd, sekse, etniciteit, talenten en mogelijkheden optimale kansen worden gecreëerd voor en door een ieder die eraan bijdraagt).

2) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister;
zie het KvK uittreksel met inschrijfnummer: 59678844.
De stichting is opgericht in januari 2014, zie de statuten.
Bij de Triodosbank is het rekeningnummer: NL95TRIO0198009569.


Het bestuur bestaat uit:

zwfrankVoorzitter: Frank van der Zwan is in het dagelijks leven kenniscoördinator bij Nationale Nederlanden en in zijn vrije tijd actief als leider bij de jeugdafdeling van voetbalvereniging GDA en als sportactiviteiten begeleider op Westerhonk.


 

zwOda KokzwPenningmeester: Oda Kok is in het dagelijks leven opleidingsmanager Applied Science aan de Haagse Hogeschool en in haar vrije tijd betrokken als secretaris in het bestuur en toekomstig bewoner van de Groene Mient.


 

Jay Navarro OviedoSecretaris: Jay Navarro Oviedo is sociaal ondernemer. Hij is vanaf het eerste uur trekker bij Den Haag In Transitie en initiatiefnemer van diverse festivals die ontmoeting en transitie in de stad stimuleren, zoals het circus.


 

wltlhportret (1)Directeur: Jeannette van Uffelen is de bedenker van We Love to Live Here  en zij startte het particulier initiatief, nadat zij jarenlang actief was als duurzaam ondernemer en als innovatiemakelaar in projecten van de Medical Delta. Zij is benoemd tot directeur van de stichting.