Het kan anders. Eigen regie is mogelijk, met name wanneer je op tijd begint met hierover na te denken, wanneer je het geestelijk nog op een rijtje hebt. Dit is een individuele verantwoordelijkheid. Veel mensen laten het erop aankomen, maar je kunt beter vooruit denken en een plek creëren waar iedereen in de toekomst wil wonen. Allochtone Nederlanders zijn meer geneigd om voor een hulpbehoevende buurman of buurvrouw te zorgen, omdat dit in de cultuur nog gebruikelijk is. Dat was in het Westen zo’n 30 jaar geleden ook nog de gewoonte. (Oude) mensen behoren niet alleen te zijn of altijd binnen te zitten, ongeacht hun verleden. Als we willen kunnen we nieuwe arrangementen voor zorg zelf samenstellen. Wij zijn vast begonnen en We Love to Live Here is zo’n mogelijkheid: in een informele context en met inzet van ondersteunende technologie.

In plaats van voortdurend proberen de levensduur van ieder mens te verlengen richten wij ons liever op de kwaliteit van leven en de zin ervan. Ieder individu moet de keuzevrijheid hebben m.b.t. al dan niet behandelen wanneer hij of zij (ernstig) ziek is. Het zorgsysteem en de medische ontwikkelingen hebben ons veel gebracht, maar er zijn vanuit onze visie grenzen aan het medisch handelen. (Hoe lang mag je doorgaan en wie bepaalt dat?). Zie hier een beeldende presentatie  WhyWhatHow WLTLH pictures, waarmee wij onze ideeën toelichten.

Dementerende-partner-onvergetelijke-zoen-480x672In principe is er voor iedereen een plaats en functie in de maatschappij. Leven in een gemeenschap werkt pas goed als ieder individu ook voldoende tijd en ruimte heeft om op zichzelf te zijn. Autonomie is even belangrijk als de verbinding met de gemeenschap.

Bij We Love to Live Here wordt gedeeld. Er is ruimte en tijd voor afzondering en stilte. Een gezonde leefstijl bevat ontspanning, liefde en humor. Alles is mogelijk met mensen, die het beste van zichzelf willen geven en die willen leren van en met elkaar. Iedere We Love to Live Here locatie staat open naar de buurt waarin zij gevestigd is. Inclusie dus ook van de naaste omgeving, bewoners en bedrijven er omheen.