De samenleving staat voor uitdagingen, die vragen om nieuwe vormen van samen doen, wonen en werken, waarin zorg voor elkaar integraal deel vormt van het dagelijkse leven. Daarbij is het nodig om gereedschappen te ontwikkelen, die dergelijke nieuwe vormen faciliteren: learninglabs van een geheel nieuw karakter in de vorm van woon- en werkgemeenschappen, die innovatie omarmen.

De zorg moest anders georganiseerd worden, want het zou op den duur niet meer betaalbaar zijn. Tot een paar jaar geleden deed de overheid een grote bijdrage in de zorgkosten. Inmiddels is er veel veranderd en men schrikt nu van de gevolgen die dat heeft, met name voor mensen (met een laag inkomen), die zich nooit eerder gerealiseerd hebben wat de zorg eigenlijk kost. Voor wie geïnteresseerd is in de motieven voor het wijzigen van de AWBZ is hier de kamerbrief-over-de-hervorming-van-de-langdurige-zorg.

De komende jaren neemt het aantal medewerkers in de zorg af. Jongeren kiezen niet meer voor werk in de zorg en er zijn in de nabije toekomst minder jongeren beschikbaar voor dit werk.

7.contactMen wordt zich bewust van de dubieuze praktijken in de voedingsindustrie en de gevolgen van E- nummers en pesticiden op onze gezondheid. Er is weer aandacht voor zelf je groenten verbouwen en zelf je maaltijd bereiden.

Digitalisering gaat snel. Om de werkelijke kracht en mogelijkheden van technologie te ontsluiten is een nieuwe kwaliteit nodig in de adoptie van technologie die voorbijgaat aan de ‘speciale projecten’ en ‘innovaties’ en zich richt op de bredere integratie in het persoonlijke en dagelijkse leven. Daarbij is de beschikbaarheid van technologie slechts een voorwaarde, maar vormen houding, kennis, vaardigheden en gedrag van gebruikers minstens even belangrijke factoren.

 

Individualisering is een groot goed in de Westerse wereld. Men hecht grote waarde aan autonomie en privacy, maar heeft hierdoor het vanzelfsprekende sociale verband wat uit het oog verloren.

“Gemiddeld huishouden steeds kleiner”
Al lange tijd groeit het aantal huishoudens in Nederland sneller dan het aantal inwoners. Nederland telt nu ruim 7,6 miljoen huishoudens, 0,8 miljoen meer dan tijdens de eeuwwisseling. De forse groei van het aantal huishoudens komt vooral doordat steeds meer mensen alleen wonen.

Aantal eenoudergezinnen fors gestegen
De naar verhouding sterkste groei van het aantal huishoudens deed zich voor in de categorie eenouderhuishoudens. In 13 jaar tijd steeg het aantal eenouderhuishoudens met 138.000 tot 522.000 (in 2013), een toename van 36%.

Snelle toename alleenstaande mannen
In de afgelopen tien jaar is het percentage alleenstaanden naar verhouding het sterkst toegenomen onder jonge en middelbare mannen. Op 27-jarige leeftijd wonen nu drie op de tien mannen alleen. Omdat vrouwen eerder het ouderlijk huis verlaten en wat vaker vanuit huis gaan samenwonen, wordt het hoogste aandeel onder vrouwen al op 23-jarige leeftijd bereikt. Op hogere leeftijd staan vrouwen veel vaker alleen dan mannen. Zo is ruim 60% van de 85-jarige vrouwen alleenstaand, tegen slechts nog geen 30% van de even oude mannen.” (Bron: CBS)