Living (in) labs

[google-translator]

We Love to Live Here is een woon-werkgemeenschap met twee aspecten: een vitale gemeenschap, waarin mensen met en voor elkaar leven, en een gemeenschap die gezamenlijk nieuwe mogelijkheden van technologie omarmt en verkent.

We Love to Live Here is een katalysator voor haar bewoners, de buurt, de stad en een netwerk van kennisinstellingen die allen actief betrokken zijn.

Vitale woon- en werkgemeenschap

We Love to Live Here biedt haar bewoners een eigen ruimte, zelfbeschikking en privacy én ruimte om samen te zijn met geliefden, vrienden en buren. Wanneer lichamelijke en/of geestelijke functies verminderen kan zorg op maat geboden worden. In principe is er altijd ruimte voor de aanwezigheid van vrienden en familie.

Een gebrek, handicap of ziekte wordt in liefde aanvaard en alleen waar men dat zelf wil wordt er behandeld door specialisten. De mens staat voorop, wordt ten alle tijden gerespecteerd en maakt eigen keuzes.

De diversiteit van de gemeenschap  is de kracht van We Love to Live Here: ouderen én jongeren, mensen uit verschillende culturen, ouders én kinderen, vitaal én wat minder sterk. Het zijn de kwaliteiten die een participerende samenleving dragen.

Een livinglab voor samen leven

Ontwikkelen en integreren van houding, kennis, vaardigheden en gedrag, die een participerende samenleving dragen, met de vanzelfsprekendheid van sociale structuren en gedragingen, die we opnieuw moeten ontwikkelen.

Een innovatielab met een nieuw karakter: livinglab voor techniek

We Love to Live Here is een livinglab van een nieuw karakter waar de mogelijkheden die technologie kan bieden voor de kwaliteit van leven van mensen en hun gemeenschap, worden ingezet en onderzocht.

livinglab