Hetty ten Holt

[google-translator]

Tijdens het MedTechWest Event werden wij in de gelegenheid gesteld te presenteren in een workshop over livinglabs in de Medical Delta. Altijd goed om te doen; nieuwe mensen ontmoeten en vertrouwde gezichten weer zien. Als innovatiemakelaar was ik een paar jaar betrokken bij pogingen tot innoveren in de zorg in Leiden, Delft en Rotterdam. Innovatie is een proces dat soms erg traag lijkt te verlopen.

Men denkt vaak dat het bij technische innovaties draait om nieuwe apparaatjes plaatsen, maar daarna begint het pas. Want dan sta je voor de vraag: Hoe krijg je mensen zover om de apparatuur werkelijk te gebruiken en te integreren in het dagelijks leven? Hiervoor is gedragsverandering nodig en veel geduld bij alle gebruikers en producenten. Dit geldt voor cliënten, maar zeker ook voor zorgverleners. Juist dit laatste is wat wij gaan bevorderen en waar nodig begeleiden, zodat we leren te werken met wat er al is en gaan zien wat er nog meer mogelijk is. Deze visie zorgt er mede voor dat de TU Delft en de Medical Delta geïnteresseerd zijn in We Love to Live Here en in de livinglabs die wij beogen. Hetty ten Holt is één van de dragers van ons project en adviseert op gebied van presentatie en gastvrijheid.