Stichting We Love to Live Here

[google-translator]

Stichting We Love to Live Here heeft als doel: Het bevorderen van sociale en technische innovaties in de zorg door middel van het tot stand brengen van- en het in stand houden en/of exploiteren van één of meer woon- en werkgemeenschappen (waarin door inbreng van diversiteit in leeftijd, sekse, etniciteit, talenten en mogelijkheden optimale kansen worden gecreëerd voor en door een ieder die eraan bijdraagt).

Iedere locatie van We Love to Live Here is een learninglab en biedt mogelijkheden voor onderzoek naar technische en sociale innovaties, die ertoe bijdragen het leven van mensen eenvoudiger en aangenamer te maken en zo mogelijk de zorgkosten te verlagen.

De stichting beheert panden, waarin diverse woon- en werkeenheden verhuurd worden, waarin gebruikers samenwerken en samenleven, en draagt op deze wijze bij aan verbetering van de samenleving, met name in grote steden.

[cycloneslider id=”159″]